Vlajka na zádech mě před krajany snadno prozradila